Reading Time: 2 minutes

New issue of the online journal Hortus Semioticus is out!

This celebratory issue of Hortus Semioticus honors the tenth time that students and young academics of Semiotics have published their works covering a wide range of topics and subfields and enriching the scope of our field of knowledge.

The first of the three articles to consist of this commemorative publication is authored by Hildegard Reimann and focuses on mixing visual anthropology and semiotics to study nonhuman animals in the shared urban environment of Tartu. The second article by Nina Kozachynska regards the philosophical divide between nonhuman animals and humans, employing philosophy, phenomenology, and zoosemiotics. Lastly, Kristine Trija‘s article focuses on chimpanzee synaesthesia and its relation to learning and evolution.

This issue also celebrates through the publication of two interviews, each with a prominent and influential scholar. The first interview is Elli Marie Tragel’s discussion with cultural psychologist Jaan Valsiner, which covers a range of topics from time, theory, and teaching to Valsiner’s experiences as a student. While the second interview, and the finale for this issue, is between Maarja Ojamaa and professor of the semiotics of culture Peeter Torop. During this discussion, Torop comments on on several topics, including his early days as a student, the future of semiotics, and offers advice to new academics. 

The five pieces included in this edition contemplate semiotics in a wide breadth, demonstrating the versatility of biosemiotics, as well as the intricacies and knowledge of two major figures in the wider field. Consequently, I believe these five texts are a perfect way to celebrate Hortus Semioticus’ 10th issue, and it is with hope and certainty that such quality, insight, and innovation will be present within the journal’s issues for many anniversaries to come.

Hortus Semioticuse uus, järjekorras kümnes number.

Seekordne Hortus Semioticus on juubeliväljaanne, sest tegemist on juba kümnenda korraga, kui Tartu Ülikooli semiootika osakonna tudengid jagavad lugejaskonnale semiootika artikleid pea kõigist valdkondadest. Märgilise tähtsusega väljaande tähistamiseks jätkame samas rütmis ning toome teieni jätkuvalt tudengite tekste, sealhulgas kolm akadeemilist artiklit.

Esimene artikkel Hildegard Reimannilt kombineerib visuaalantropoloogia ja semiootika ning analüüsib mitte-inimloomi Tartu jagatud linnakeskkonnas. Teises artiklis analüüsib Nina Kozachynska filosoofia, fenomenoloogia ja zoosemiootika vaatepunktist mitte-inimloomade ja inimeste vahelist lõhet. Kolmas, Kristīne Treija, artikkel keskendub šimpansite sünesteesiale ning selle seosele õppimise ja evolutsiooniga.

Juubeliväljaandes on lisaks kolmele artiklile ka kaks intervjuud prominentsete akadeemikutega. Esimene on Elli Marie Trageli intervjuu kultuuripsühholoog Jaan Valsineriga, arutledes teemade üle nagu aeg, teooria või õpetamine, aga sisaldades ka Valsineri enda kogemusi õpilasena. Väljaande viimaseks osaks on Maarja Ojamaa poolt Peeter Toropiga tehtud intervjuu. Torop räägib    mitmetest teemadest, sealjuures ka enda tudengiajast, semiootika tulevikust ning pakub ka pürgivatele akadeemikutele omalt poolt soovitusi.

Selle väljaande viis kirjutist võtavad semiootikale laia haarde, näidates nii biosemiootika mitmekesisust kui ka jagades lugejaskonnaga kahe valdkonnas tuntud inimese teadmisi. Ma usun, et need viis teksti on suurepärane viis tähistada Hortus Semioticuse 10ndat väljaannet, olles enesekindlad et senini saavutatud sisukus, teadmised ja innovatiivsus iseloomustavad ka tulevasi Hortus Semioticuse juubeliväljaandeid.

HORTUS SEMIOTICUS 10/2023

hortus semioticus

Hortus Semioticus is a peer reviewed online journal of semiotics featuring new generation of semiotic researchers.

Hortus Semioticus on eelretsenseeritav semiootika võrguajakiri, mis on pühendatud uue põlvkonna semiootilistele uurimustele.

HORTUS SEMIOTICUS BLOG

Our blog is a digital resource where everyone passionate about semiotics can share their knowledge, questions and experience on stuff that matters.

Meie blogi on koht, kus semiootikahuvilised saavad vahendada mõtteid ja infot kõigest, mis loeb.