Reading Time: 2 minutes

New issue of the online journal Hortus Semioticus is out!

The 9th issue of the journal Hortus Semioticus is a special issue focusing on pop culture, media, and transmediality, creating a platform for young academics to approach a variety of topics following these primary themes. 

Tamara Ovchinnikova examines the intersemiotic translation of Sherlock Holmes, as the characters jump from the original text’s pages to our screens in the BBC series, Sherlock.  Irma Susana Carbajal Vaca and Hugo David Tiscareño Talaver use applied semiotics to propose a new methodological framework to enrich and expand violin’s classical formal education. In her article, Samantha Herrerías, scrutinises the positive and negative aspects of remediating the past, with an analysis of Narcos: Mexico, while Andrew Mark Creighton analyses fan productions in the context of McDonalization, convergence culture, and implosion, showcasing how leisure has been equated with labour in the virtual environment.  Eleni Vatala studies the semiotic space of the video game Beholder as another semiosphere with specific boundaries and multiple textual levels, while Heidi Campana Piva presents a thorough historical literature review to emphasise the necessity for creating a new methodological framework fitting for the analysis of the participatory and cyber-culture of today’s world. Last but not least, Jorge Flores’ article examines the multimedial narrative of Ong’s Hat, the group of scientists that allegedly traversed across dimensions, as an exemplary case study regarding media and transmediality.

Along with the academic articles, this edition includes an interview with Rhea Colaso, master’s graduate of semiotics, and Mohar Kalra, American artist and visiting researcher at Tartu University. They both share their experiences with semiotics, and explain how it can be applied outside academia.

This special issue was edited by Eleni Alexandri and Andrew Mark Creighton, with the assistance of Katre Pärn and Nelly Mäekivi. The edition’s cover art was created by Heidi Campana Piva

Ilmus Hortus Semioticus 9 – popkultuurile, meediale ja transmeedialisusele pühendatud erinumber, mis pakub noortele uurijatele platvormi, uurimaks neid teemasid erinevate nurkade alt. 

Tamara Ovchinnikova uurib Sherlock Holmesi intersemiootilisi tõlkeid, vaadeldes, kuidas tegelased hüppavad algteksti lehekülgedelt meie ekraanidele BBC sarjas Sherlock. Irma Susana Carbajal Vaca ja Hugo David Tiscareño Talaver kasutavad rakendussemiootikat, pakkudes uue metodoloogilise raamistiku, mis rikastaks ja laiendaks klassikalist formaalset viiuliõpet. Samantha Herrerías uurib oma artiklis mineviku ülevahendamise positiivseid ja negatiivseid aspekte Narcos: Mexicoanalüüsi kaudu. Andrew Mark Creighton analüüsib fänniloomingut mcdonaldiseerumise, konvergentsikultuuri ja implosiooni kontekstis, näidates, kuidas virtuaalkeskkondades on vaba aeg võrdsustunud tööga. Eleni Vatala uurib videomängu Beholder semiootilist ruumi kui semiosfääri, millel on spetsiifilised piirid ja mitmed tekstuaalsed tasandid.  Heidi Campana Piva pakub põhjaliku ülevaate asjakohasest kirjandusest, esile toomaks vajadust uue metodoloogilise raamistiku järele, mille abil uurida tänast osalus- ja küberkultuuri. Numbri viimases artiklis uurib Jorge Flores teose Ong’s Hat multimeedialist narratiivi kui transmeedialisuse näidet.

Akadeemilistele artiklitele lisaks leiab lugeja käesolevast numbrist ka kaks intervjuud: Tartu Ülikooli semiootika osakonna vilistlase Rhea Colasoga ning ameerika kunstniku ja Tartu Ülikooli külalisuurija Mohar Kalraga. Mõlemad jagavad omasemiootika-alaseid kogemusi ning selgitavad, kuidas semiootikat väljaspool akadeemiat rakendada.

Käesoleva erinumbri toimetajateks on Eleni Alexandri ja Andrew Mark Creighton, abistasid Katre Pärn ja Nelly Mäekivi. Kaanekunsti autoriks on Heidi Campana Piva

HORTUS SEMIOTICUS 9/2022
Reading Time: 3 minutes

POP CULTURE, MEDIA, AND TRANSMEDIALITY

POPKULTUUR, MEEDIA JA TRANSMEEDIALISUS

Toimetajad | Editors: Eleni Alexandri and Andrew Mark Creighton


The 9th issue of the journal Hortus Semioticus is a special issue focusing on pop culture, media, and transmediality, creating a platform for young academics to approach a variety of topics following these primary themes. 

Tamara Ovchinnikova examines the intersemiotic translation of Sherlock Holmes, as the characters jump from the original text’s pages to our screens in the BBC series, SherlockIrma Susana Carbajal Vaca and Hugo David Tiscareño Talaver use applied semiotics to propose a new methodological framework to enrich and expand violin’s classical formal education. In her article, Samantha Herrerías, scrutinises the positive and negative aspects of remediating the past, with an analysis of Narcos: Mexico, while Andrew Mark Creighton analyses fan productions in the context of McDonalization, convergence culture, and implosion, showcasing how leisure has been equated with labour in the virtual environment.  Eleni Vatala studies the semiotic space of the video game Beholder as another semiosphere with specific boundaries and multiple textual levels, while Heidi Campana Piva presents a thorough historical literature review to emphasise the necessity for creating a new methodological framework fitting for the analysis of the participatory and cyber-culture of today’s world. Last but not least, Jorge Flores’ article examines the multimedial narrative of Ong’s Hat, the group of scientists that allegedly traversed across dimensions, as an exemplary case study regarding media and transmediality.

Along with the academic articles, this edition includes an interview with Rhea Colaso, master’s graduate of semiotics, and Mohar Kalra, American artist and visiting researcher at Tartu University. They both share their experiences with semiotics, and explain how it can be applied outside academia.

This special issue was edited by Eleni Alexandri and Andrew Mark Creighton, with the assistance of Katre Pärn and Nelly Mäekivi. The edition’s cover art was created by Heidi Campana Piva

Hortus Semioticus 9 on popkultuurile, meediale ja transmeedialisusele pühendatud erinumber, mis pakub noortele uurijatele platvormi, uurimaks neid teemasid erinevate nurkade alt.

Tamara Ovchinnikova uurib Sherlock Holmesi intersemiootilisi tõlkeid, vaadeldes, kuidas tegelased hüppavad algteksti lehekülgedelt meie ekraanidele BBC sarjas Sherlock. Irma Susana Carbajal Vaca ja Hugo David Tiscareño Talaver kasutavad rakendussemiootikat, pakkudes uue metodoloogilise raamistiku, mis rikastaks ja laiendaks klassikalist formaalset viiuliõpet. Samantha Herrerías uurib oma artiklis mineviku ülevahendamise positiivseid ja negatiivseid aspekte Narcos: Mexico analüüsi kaudu. Andrew Mark Creighton analüüsib fänniloomingut mcdonaldiseerumise, konvergentsikultuuri ja implosiooni kontekstis, näidates, kuidas virtuaalkeskkondades on vaba aeg võrdsustunud tööga. Eleni Vatala uurib videomängu Beholder semiootilist ruumi kui semiosfääri, millel on spetsiifilised piirid ja mitmed tekstuaalsed tasandid. Heidi Campana Piva pakub põhjaliku ülevaate asjakohasest kirjandusest, esile toomaks vajadust uue metodoloogilise raamistiku järele, mille abil uurida tänast osalus- ja küberkultuuri. Numbri viimases artiklis uurib Jorge Flores teose Ong’s Hat multimeedialist narratiivi kui transmeedialisuse näidet.

Akadeemilistele artiklitele lisaks leiab lugeja käesolevast numbrist ka kaks intervjuud: Tartu Ülikooli semiootika osakonna vilistlase Rhea Colasoga ning ameerika kunstniku ja Tartu Ülikooli külalisuurija Mohar Kalraga. Mõlemad jagavad omasemiootika-alaseid kogemusi ning selgitavad, kuidas semiootikat väljaspool akadeemiat rakendada.

Käesoleva erinumbri toimetajateks on Eleni Alexandri ja Andrew Mark Creighton, abistasid Katre Pärn ja Nelly Mäekivi. Kaanekunsti autoriks on Heidi Campana Piva

CONTENTS | SISUKORD


[PDF of the whole issue | terviknumbri PDF]

Foreword | Eessõnapdf
Tamara OvchinnikovaSherlock Holmes of the 21st century: Intersemiotic translation in the BBC seriespdf
Irma Susana Carbajal Vaca and Hugo David Tiscareño Talavera Activaciones semióticas para el violín acompañante: Institucionalización de la inteligencia colectiva emergente en escenarios de educación informalpdf
Samantha HerreríasNetflix and narco-pop culturepdf
Andrew Mark CreightonPostemotionalism, McDonaldization, and transmedial worlds as commodifying mechanisms in fan fiction communitiespdf
Eleni VatalaTotalitarianism in video games: A semiotic analysis of Beholder’s narrativepdf
Heidi Campana PivaAn overview of fan production and participatory cultre in the digital agepdf
Jorge FloresOng’s Hat and the construction of a suspicious model readerpdf
INTERVIEWS
An interview with Rhea Colaso on semiotics and marketing
interviewed by Eleni Alexandri 
pdf
An interview with Mohar Kalra on semiotics and his artistic process
interviewed by Daniel Viveros Santillana
pdf

PREVIOUS ISSUE | EELMINE NUMBER
‹– HORTUS SEMIOTICUS 8 / 2021

NEXT ISSUE | JÄRGMINE NUMBER
HORTUS SEMIOTICUS 10 / 2023 –›

hortus semioticus

Hortus Semioticus is a peer reviewed online journal of semiotics featuring new generation of semiotic researchers.

Hortus Semioticus on eelretsenseeritav semiootika võrguajakiri, mis on pühendatud uue põlvkonna semiootilistele uurimustele.

HORTUS SEMIOTICUS BLOG

Our blog is a digital resource where everyone passionate about semiotics can share their knowledge, questions and experience on stuff that matters.

Meie blogi on koht, kus semiootikahuvilised saavad vahendada mõtteid ja infot kõigest, mis loeb.