Reading Time: 2 minutes

Uue põlvkonna semiootilised uurimused. Umbes selline võiks olla ennekõike üliõpilaste semiootika-alaseid uurimusi koondava eelretsenseeritava väljaande Hortus Semioticus moto, selle autorkonna iseloomustajaks aga akadeemilise autopiloodi puudumine: vähe on veel asju, mis on iseenesestmõistetavad. Võrguajakiri Hortus Semioticus  on suunatud üliõpilastele ja kantud nende uudishimust ja uurimustest. See on semiootiline aed, mida iseloomustab värskus, uute ideede kasvatamine ja õidepuhkemine.

Sellest tulenevalt arvab Hortus Semioticus oma eesmärkideks (1) anda tudengitele käepärane võimalus oma ideid teadusartiklina vormistada ja avaldada ning selle kaudu (2) otsida uusi teemasid ja valdkondi ning seeläbi avardada ja mitmekesistada semiootika akadeemilist kandepinda.

Hortus Semioticus ei sea teemadele piire, siiski peavad esitatavad tekstid olema oma laadilt akadeemilised ja analüüsivad. Oodatud on ka käsitlused semiootikaga külgnevatest distsipliinidest.

Täpsemad juhised tekstide vormistamiseks ja vormindamisesks leiab siit.

Hortus Semioticus is a peer-reviewed online journal for the semiotic research of a new generation. The goals of the journal – to publish student research of all levels – imply many of the things that gardens are about: freshness, growth, blooming and cultivation. The driving force behind the journal is curiosity and the joy of inquiry, as its authors have yet to switch on their academic autopilots: there are only a few things that are considered common sense. This is what distinguishes Hortus Semioticus from its more traditional academic counterparts, and it is our hope that the seeds of student research serve to enrich the semiotic landscape with new topics and fields of research, provide new articulations, and widen its scope.

Hortus Semioticus does not set limits to topics or issues, yet the journal publishes academic papers, either theoretical or empirical analyses that are based on student research. We also welcome studies from neighbouring disciplines.

More detailed guidelines for authors can be found here.