Reading Time: 2 minutes

Toimetajad | Editors: Letícia Vitral & Andrew Mark Creighton


The 8th issue of the journal Hortus Semioticus covers a wide and diverse number of examples of relations between different media and analysis of artistic texts from a semiotic point of view, and contains both English language and Estonian language articles. Topics cover the relationship between poetry and music, explored by Rene Kiis. Helena Haller approaches the intermedial dynamics between fictionality and factuality in American Splendor. The transitions in forms of iconicity, translation and intermediality in Brazilian modernist paintings, are discussed by Gabriele Oliveira Teodoro. Visual and acoustic forms of psychopathological subjectivity in cinema are studied by Tiiu Tali. Tom Boyle discusses the structural analysis of artistic texts, and applies Lotman’s approach to Grace Paley’s Wants. Alina-Ruxandra Mircea addresses the ambivalence and the boundaries of the relationship performer-performance in case of Ziggy Stardust. Andrei Bleahu focuses on biosemiotics and attempts a synthesis of aspects of Darwinian and Uexküllian theory.

Along with the academic articles, this edition includes an interview where Aleksandr Fadeev talks about studying at the University of Tartu and the works of Lev Vygotsky.

Edited by Letícia Vitral and Andrew Mark Creighton, with the assistance of Katre Pärn and Nelly Mäekivi. The edition’s cover art was created by Kaustubh Khare.

Hortus Semioticuse kaheksandas numbris on keskseks teemaks meediumitevaheliste suhete ja kunstitekstide semiootiline analüüs. Number sisaldab nii inglise kui eesti keeles kirjutatud artikleid.

Rene Kiis uurib luule ja laulusõnade vahelisi suhteid räppmuusika näitel. Helena Haller vaatleb intermeedialiste suhete rolli tinglikkuse ja reaalsusmulje dünaamikas filmis American Splendor. Gabriele Oliveira Teodoro käsitleb erinevaid ikoonilisuse vorme, tõlget ja intermeedialisust Brasiilia modernistlikes maalides. Tiiu Tali analüüsib psühhopatoloogilise subjektiivsuse visuaalseid ja akustilisi vorme filmikunstis. Tom Boyle käsitleb kunstilise teksti strukturaalse analüüsi võimalusi Grace Paley novelli “Wants” näitel. Alina-Ruxandra Mircea vaatleb esineja ja esituse vaheliste piiride ambivalentsust Ziggy Stardusti puhul. Andrei Bleahu uurib Uexkülli ja Darwini käsitluste sünteesimise võimalikkust.

Akadeemilistele artiklitele lisaks leiab numbrist intervjuu Aleksandr Fadeeviga, kes räägib oma kogemustest Tartu Ülikoolis õppimisel ja Lev Võgotski teooriate rakendamisest oma uurimistöös.

Numbri toimetajateks olid Letícia Vitral ja Andrew Mark Creighton, abis Katre Pärn ja Nelly Mäekivi. Kaanekunsti autoriks on Kaustubh Khare.

CONTENTS | SISUKORD


[PDF of the whole issue | terviknumbri PDF]

Foreword | Eessõnapdf
Rene KiisLaulust luuleks ja luulest laulukspdf
Helena HallerAmerican Sprendor
tinglikkus ja reaalsus ühe koomiksiseeria ekraniseeringus
pdf
Gabriele Oliveira TeodoroIconicity between literature and painting in Brazilian modernist portraitspdf
Tiiu TaliPsühhopatoloogiline subjektiivsus Esther Rotsi filmis Võib minna läbi nahapdf
Tom BoyleSyntagmatic and paradigmatic relations in Grace Paley’s Wantspdf
Alina-Ruxandra MirceaBeing Ziggy Stardust: A Semiotic Problempdf
Andrei BleahuThe human symbolic revolution: An Uexküllian perspective pdf
INTERVIEW
An interview with Aleksandr Fadeev on being a PhD student and his experiences in researching the semiotic side of Vygotsky’s framework: A summarypdf

PREVIOUS ISSUE | EELMINE NUMBER
‹– HORTUS SEMIOTICUS 7 / 2020

NEXT ISSUE | JÄRGMINE NUMBER
HORTUS SEMIOTICUS 9 / 2022 –›