Reading Time: 2 minutes


ZOOSEMIOTICS | ZOOSEMIOOTIKA


Editor | Toimetaja: Andrew Mark Creighton


This issue of Hortus Semioticus, the seventh, comes after a 10-year gap from the last. When looking through the journal’s archive, it is apparent that many of those who published here as students, 10 or more years ago, are now accomplished academics. Moreover, several of whom have taught many of the authors whose articles you will find in the present issue. Therefore, while a decade has passed the intentions of Hortus Semioticus, to engage with semiotics, to be creative, and to be thorough in investigations and methods when dealing with the field and subject, have always been present and shaping the attitudes and habits of students.  

The articles of the seventh number follow a zoosemiotic theme, however, when viewed together, the versatility of zoosemiotics for wider academics can be seen. For instance, literature (Jaanika Palm), relationships (Yekaterina Lukina), cognition (Rhea Colaso, Carlos H. Guzmán, and Siiri Tarrikas) and societal change (Mirko Cerrone) are all examined in this issue. It is then, perhaps, not a coincidence that Timo Maran mentions the increasing popularity of biosemiotics within semiotics while being interviewed by Pauline Delahaye

If this journal issue is regarded as a marker for wider zoosemiotics, and if zoosemiotics can be taken as a marker for wider biosemiotics, the versatility the study allows its scholars in their choice of research object – and it should be noted transdisciplinary potential as well, i.e., Lukina draws from anthropologists, and Colaso draws from economics – means the field is likely to continue to be one where innovative research is constructed, and scholarly debate and dialogue are fruitful. I hope that this seventh issue of Hortus Semioticus can contribute to this innovation and dialogue, not only by presenting academic findings and research, but by also convincing new scholars to enter the community and research process.  

Käesolev Hortus Semioticuse number, järjekorras seistmes, ilmub 10-aastase pausi järel. Vaadates ajakirja arhiivi ilmneb, et paljudest autoritest, kes siin kümme ja enam aastat tagasi tudengina artikleid avaldasid, töötavad nüüdseks teadlastena. Veelgi enam – mitmed neist on õpetajaks neile, kelle artiklid leiate käesolevast numbrist. Seega ehkki dekaad on möödunud, ei ole Hortus Semioticuse eesmärgid – tegeleda semiootikaga loominguliselt ja metoodiliselt – on olnud kõik need aastad elus ja kujundanud tudengite suhtumist ja harjumusi.

Seitsmenda numbri artiklite katusteemaks on zoosemiootika, ehkki neid üheskoos vaadates hakkab silma uuritava zoosemiootika variatiivsus nii uuritava materjali kui uurimisküsimuste lõikes. Käesolevas numbris tulevad uurimise alla näiteks kirjandus (Jaanika Palm), suhted (Yekaterina Lukina), tunnetus (Rhea Colaso, Carlos H. Guzmán ja Siiri Tarrikas) ning sotsiaalsed muutused (Mirko Cerrone). Nii ei ole ilmselt kokkusattumus, et Timo Maran mainib oma intervjuus Pauline Delahaye‘ga biosemiootika kasvavat populaarsust semiootikas.

Kui seda numbrit võtta laiemalt zoosemiootika indikaatorina ning zoosemiootikat laiemalt biosemiootika indikaatorina, siis osutavad uurimisteemade mitmekesisusele, seehulgas nende transdistsiplinaarne potentsiaal (näiteks Lukina toetub ka antropoloogiale, Colaso majandusteadusele jne), et see on uurimisväli, kust võib tulevikuski leida innovaatilisi uurimusi ja viljakaid akadeemilisi debatte ja dialooge. Ma loodan, et see, järjekorras seitsmes, Hortus Semioticus annab oma panuse nii innovatsiooni kui ka dialoogidesse mitte üksnes uurimustööde tulemuste esitamise kaudu, vaid pakkudes uutele uurijatele võimalust akadeemilisse kogukonda ja -protsessi sisenemiseks.

Cover art by Eleni Alexandri. Read more about Eleni and the cover art.

CONTENTS | SISUKORD


[PDF of the whole issue]

Editors’ forewordpdf
Yekaterina LukinaA Mongolian coaxing ritual for camels. 
A zoosemiotic perspective on human–non-human animal communication
pdf
Jaanika PalmRebase (vulpes vulpes) representatsioon Sara Pennypackeri jutustuses Pax
(The representation of the fox (vulpes vulpes) in Sara Pennipacker’s children’s book Pax)
pdf
Rhea ColasoOne piggy went to the market:
Using economic theory to discover animal rationality
 
pdf
Carlos H. GuzmánPretending to pretend:
The trickster’s mind in animals
pdf
Mirko CerroneSecond reflexive modernity and non-human animals:
A few reflections on the ape language experiments
pdf
Siiri TarrikasRitualiseerunud käitumine ja loovus loomade kommunikatsioonis 
(Ritualised behaviour and creativity in animal communication)
pdf
INTERVIEW
Pauline Delahaye’s interview with professor Timo Maranpdf

PREVIOUS ISSUE | EELMINE NUMBER
‹– HORTUS SEMIOTICUS 6 / 2010

NEXT ISSUE | JÄRGMINE NUMBER
HORTUS SEMIOTICUS 8 / 2021 –›