Reading Time: 1 minute


KRIISI SEMIOOTIKA | SEMIOTICS OF CRISISToimetaja | Editor: Katre Väli


Kaua oodatud kevade alguses, aastal 2010, kõneleme ikka veel 2008. ja 2009. aasta MASU ja kriisi järellainetest; töötute arv üha kasvab, majanduslikud ja poliitilised riigi alustalad vanguvad ning inimesed ootavad muutusi. Need muutused võivad olla reaalsed või illusoorsed, ent ühtviisi ahvatlevad mõlemad, lootuseks naasmine eelneva hea ja ilusa juurde. Järjekordne Hortuse Semioticuse number, arvult viies, vaagib mitmes mõttes ja käsitluses just kriisi ning muutuseid ja murranguid meie ümber.

Antud numbri seitse erinevat kriisi ja selle võimalikku lahendamist käsitlevat artiklit on mõtteliselt jagatud üldteoreetilisemateks ning konkreetseid näiteid analüüsivateks artikliteks, ning viimaseks paigutub väikest MASU-sõnastikku esitlev tekst.

In the beginning of the longed for spring of the year 2010, we are still talking about the crisis and economic recession of the years 2008 and 2009. The aftershocks of the crisis are pretty frightening, the number of unemployed is growing, the economic and political backbones of the country are shattered, and people are yearning for changes. These changes can be either realistic or illusional, but either are tempting, in the hope of returning to the previous well-being. The current, fifth issue of Hortus Semioticus is dealing with different kinds of crises around us, expanding upon the shifts and changes in the socio-political landscape.

SISUKORD | CONTENTS

Toimetaja eessõnapdf
Tanel PernKriisist ajaloosemiootilises perspektiivispdf
Riin MagnusKuidas ära seletada ökoloogilist kriisi?pdf
Tiit RemmKriis enesekirjeldusliku kronotoobina. Pronkssõduri kriispdf
Priit PõhjalaKriis ja selle lahenduste representatsioon reklaamidespdf
Katre VäliIndrek Tarandi edulugu “Vali vaba inimene!” kriisi taustalpdf
Eva LepikKriisi personifitseeriminepdf
Mihkel TruupKriisiaja kvaasimanifestatsioonidestpdf
Eva Lepik, Riin Magnus,
Tanel Pern, Priit Põhjala,
Katre Pärn, Tiit Remm, Katre Väli
Crunch Chronotope – poster/paper
(Poster/artikkel: kriisikronotoop)
pdf
INTERVJUU
Cultures in conflict: an interview with Roger Parentpdf
MEDITATIONES SEMIOTICAE 
Katre Pärn
Kultuur kui semiootiline tegelikkus
pdf
ÜLEVAADE pdf
 Mihhail Lotman ja hirmu semiootika
 Priit Põhjala ja keele semiootika
 Kadri Tüür ja ketramise semiootika
 Ninanips mas(end)u(se)le, kolmes vaatuses