Toimetaja | Editor: Priit Põhjala

Käesolev, arvult neljas Hortus Semioticus koondab mitmeid kultuurisemiootilisi uurimusi, mis on valminud reklaami ja turunduse semiootika, oma ja võõra semiootika ning filmisemiootika loengukursuste raames.

Artiklitele sekundeerivad mitmed püsirubriigid: intervjuu professor John Deelyga semioeetikast, uues semiootiliste mõtiskluste, “Meditationes Semioticae” rubriigis kirjutab enda jaoks olulistest teemadest ja intervjuu järelmõtetest Deelyt intervjueerinud Morten Tønnessen ning ülevaade antakse 2008/2009. õppeaastal kaitstud seminari-, bakalaureuse- ja magistritöödest.

This, the fourth Hortus Semioticus, includes several cultural semiotic studies, which have been completed for lectures on semiotics of advertising and marketing, semiotics of self and other, and semiotics of film. The articles are supported by several regular features: the interview with professor John Deely about semioethics; “Meditationes Semioticae” by Morten Tønnessen; and an overview of the seminar, bachelor’s and master’s papers defended during the 2008/2009 academic year.

SISUKORD | CONTENTS

Toimetaja eessõna
(Editor’s foreword)
pdf
Mari-Liis MadissonHirmutamise aspekt reklaamis
(The aspect of deterrence in commercials)
pdf
Laura PõldNaise ja “erootilise” kujutamisest reklaamikunstis
(Depicting women and “erotica” in the art of advertising)
pdf
Peeter KormašovOma ja võõra kontseptsioonide keerukusest sõjakirjanduse näitel
(About the complexity of self and other in the war literature)
pdf
Kristjan TammOma ja võõras Arvo Pärdi teoses «Credo»
(The Own and the Alien in Arvo Pärt’s «Credo»)
pdf
Henri KõivKognitiivne filmiteooria filmi «Dead Man» põhjal
(Cognitive Film Theory by the Example of «Dead Man»)
pdf
Kristo NurmisSotsiaalne ja poliitiline aegruum Michael Haneke filmis «Peidetud»
(Social and political space-time in Michael Haneke’s «Cache»)
pdf
INTERVIEW 
 Tell me, where is morality bred? The Semioethics Interviews I: John Deelypdf
MEDITATIONES SEMIOTICAE 
Morten Tønnessen
Signs grow – but should they?
Semioethics and the dominant semiosis of Homo sapiens sapiens
pdf
OVERVIEW 
 2008/2009. õppeaastal TÜ semiootika osakonnas kaitstud seminari-, bakalaureuse- ja magistritööd
(Student research papers in 2008/2009: master and bachelor thesis, seminar papers)
pdf