Reading Time: 3 minutes


OMA JA VÕÕRA SEMIOOTIKA

SEMIOTICS OF THE OWN AND THE ALIEN

Koostanud ja toimetanud |collected and edited by: Tuuli Raudla and Leene Korp


Käesolev artiklikogumik koosneb loengukursuse Oma ja võõra semiootika raames valminud esseedest, seega on esitatud artiklite näol on esmajoones tegemist õpilastöödega, enamik autoreid on semiootika osakonna üliõpilased ning paljudel neist veel mingit kindlat uurimisvaldkonda pole: materjali valik on sageli olnud intuitiivne ning kirjatööd kuuluvad temaatiliselt küllaltki erinevatesse valdkondadesse. Peamiseks ühenduslüliks ongi kõnelemine ‘oma’ ja ‘võõra’ väljakujunemisest, tekkinud piiride juhuslikkusest, vajalikkusest, konstrueeritusest, muutlikkusest ja tõlgendamisest. Seda huvitavam aga on jälgida, milliste probleemide analüüsimisel on “oma” ja “võõra” semiootika terminoloogia viljakaks osutunud.

The first issue of Hortus Semioticus is a collection of essays originally prepared for a course on the semiotics of the own and the alien . The essays cover a wide and diverse range of topics, yet they all address, in one way or another, the emergence of the distinction between the own and the alien and the ways it is maintained; throughout the papers, the necessity, conventionality and interpretation of the emergent boundaries are discussed. The authors of the papers you will find in this collection are mostly students of the Department of Semiotics at the University of Tartu. Many of them do not yet have an established field of research and thus the choice of specific topics was often driven by curiosity and intuition rather than by pre-established assumptions. Yet because of this it is all the more interesting to observe where the terminology of the semiotics of the own and the alien has proven to be fruitful.

SISUKORD | CONTENTS

Kalevi KullAias kaasas: Hortus Semioticus, 1. kdpdf
Tuuli Raudla,
Leene Korp
Eessõna: Piiride semiootikapdf
Alo JoosepsonJulia Kristeva “oma” ja “võõra” piiridel
(Julia Kristeva: Strangers to Ourselves)
pdf
Riin MagnusAdolf Portmann ja arhetüübid: kvaasi-, krüpto- või üldse mitte semiootika?
(Adolf Portmann and archetypes: quasi-semiotics, crypto-semiotics or not semiotics at all?)
pdf
Priit PõhjalaOma ja võõras loomulik keel
(How natural is natural language?)
pdf
Jens HaugOma-aeg. Kultuurisemiootiline uurimus
(Self-time: A cultural semiotic study)
pdf
Andres KurismaaMõtlemise võõrandumisest psühhopatoloogias: mõtete sisestamise ja mõjutamise fenomenide ülevaade
(Alienation of thoughts in psychopathology)
pdf
Leene KorpKehast kui omast võõrast
(Body as a boundary of self and nonself)
pdf
Maarja SaldreKelle juurest tulevad unenäod ?
(Where do the dreams come from?)
pdf
Tuuli RaudlaNukk: oma ja võõras
(The doll: between familiarity and obscurity)
pdf
Kristin VaikMilline nimi on “oma” ?
(Which name is closest to the self?)
pdf
Jüri-Franciscus LotmanKirjaniku biograafia kui katse omastada loomingut
(The biography as culture’s attempt to acquire the writer’s creation)
pdf
Katre VäliMäletan unes ja ilmsi – olen mina
(To remember dreams and reality is to exist)
pdf
Eva LepikKangelane ja autor: Karl Ristikivi “Mõrsjalinik” Mihhail Bahtini uurimuse “Autor ja kangelane esteetilises tegevuses” taustal
(The hero and the author: “The Bride’s Veil” by Karl Ristikivi in the context of Mikhail Bakhtin’s “Author and Hero in Aesthetic Activity”)
pdf
Mari Bleive“Omast” ja “võõrast” reisikirja žanris: Jaan Kaplinski “Kevad kahel rannikul ehk Tundeline teekond Ameerikasse”
(About self and other in the genre of travelogue: Jaan Kaplinski’s Spring on Two Coasts or a Sentimental Journey to America)
pdf
Pille Kruus“Oma” ja “võõras” Brecht ehk kultuuride tõlkimisest
(Locating Brecht – translating cultures)
pdf
Maris SaarOma ja võõra piiril: enesemääratlemise küsimused Emil Tode romaanis “Piiririik”
(At the border of the Own and the Alien : the questions of defining oneself. Tõnu Õnnepalu’s Border State)
pdf
Tanel PernDaniil Harmsi tekstid Mehis Heinsaare näidendis “Artur ja Paul”
(Texts of Daniil Harms in Mehis Heinsaar’s play Artur and Paul)
pdf
Tiina PõlluOma ja võõra maailma semiootiline aspekt Viktor Pelevini proosas
(The semiotic aspect of self and other in the prose of Victor Pelevin)
pdf
Kristjan Jaak KangurVõõrast omaks läbi ajaloo ämblikuvõrgu
(How Other becomes Self through the historical spider-web)
pdf
Randy PeikerTammsaare või Tuglas ?
(Tammsaare or Tuglas?)
pdf
Katre KikasOma-võõra eristus ja rahvuse formeerumine. Hans Anton Schultsi enese- ja rahvusemääratluspüüded
(The relationship between the own and the alien in the formation of the Estonian nation: Hans Anton Schults trying to define self and nationality)
pdf
Anu HaamerArutlusi oma ja võõra kokkupuute üle eesti rahvausundi ja ristiusu näitel. Tänapäeva matusekommetes säilinud arhailised jooned
(Contacts between “self” and “other” in old Estonian folk beliefs and Christianity)
pdf
Renata SõukandOma ja võõras eesti rahvameditsiini taimeravis: kummel ja arnikas
(The ‘Own’ and the ‘alien’ in Estonian herbal ethnomedicine: Chamomile and arnica)
pdf
Ulla KattaiSetode identiteedikontseptsioonidest oma-võõra vastanduses
(Setos – the conceptions of identity)
pdf
Georg BrinkmannAposemaatiline signaal “oma” ja “võõra” eristajana kiskja-saaklooma kommunikatsioonimehhanismis
(Aposematic signals as distinctors of the self and the other in predator-prey communication)
pdf
Terje Meisterson, Johannes TrallaOsta nii, et mets mühiseks !
(“Ecological” consumption – a new excuse for buying)
pdf
Tiit KuuskmäeOma ja võõras: piirisemiootilisi probleeme müüridest
(Self and Other: Walls from the point of view of the semiotics of boundary)
pdf
Ivar LeemetOma ja võõras: juudiküsimuse loogika kristluses
(Self and Other: the logic of the Jewish question in Christianity)
pdf
Veronika BohlIdeologie und Semiotik: Über die Aufnahme des Denkmales von Lihula in der deutschsprachigen Presse
(Ideology and Semiotics: The reception of the Lihula monument affair in the German-speaking press)
pdf