Post-internship reflections at Hortus Semiotics Blog

By Tshinar-Kristi Shahmardan Hello there! My name is Tshinar-Kristi Shahmardan, and my journey into the world of semiotics has been as unexpected as it has been fascinating.  My academic journey began in the chaos of the COVID pandemic. Having finished high school during such uncertain times, I plunged into university life, which was as unconventional […]

read more >

Reflections on three HUMA presentations by an online viewer

Tshinar-Kristi Shahmardan Using Digital Tools to Study Contemporary Sermons – By Riti Ly Lukk  The first presentation I watched was by Riti Ly Lukk, titled “Using Digital Tools to Study Contemporary Sermons“. The author uses a web collection named Corpus for conducting the research, which they refer to as “a convenient tool for research”. The […]

read more >

Utoopia.Düstoopia

Emma Lotta Lõhmus & Mia Riin Roosaluu XXII semiootika sügiskooli tuumidee sündis arusaamast, et tõelise ja soovitud reaalsuse vahele jääb alati mingisugune pinge, nihestus, mis kujutab endast äärmiselt viljakat territooriumi. Täna utoopilise või düstoopilisena tunduv võib homme muutuda argireaalsuseks. Kuidas unistada reaalsustaju kaotamata? Kuidas saab utoopiast düstoopia? Milliseid olemise viise võib ette kujutada, kui isegi […]

read more >

WHAT IS A “THICK DESCRIPTION”?

What Is a “Thick Description”? Margo Begun | December 22, 2021 Clifford Geertz (1926–2006), American anthropologist, stated that culture is a context. This idea prompted him to develop a method of “thick description” in ethnographic research. A thick description of human behavior can be used to explain not only conduct but also the context. That is […]

read more >

hortus semioticus

Hortus Semioticus is a peer reviewed online journal of semiotics featuring new generation of semiotic researchers.

Hortus Semioticus on eelretsenseeritav semiootika võrguajakiri, mis on pühendatud uue põlvkonna semiootilistele uurimustele.

HORTUS SEMIOTICUS BLOG

Our blog is a digital resource where everyone passionate about semiotics can share their knowledge, questions and experience on stuff that matters.

Meie blogi on koht, kus semiootikahuvilised saavad vahendada mõtteid ja infot kõigest, mis loeb.